atlantis IT

Avís legal i Condicions Generals

 

A. Contracte de llicència del programari Atlantis CAR

(Llicència d’un sol ús)

Si us plau, llegiu detingudament aquest contracte de llicència de programari (“llicència”) abans d’utilitzar aquesta aplicació o descarregar l’actualització de programari que acompanya a aquesta llicència. utilitzar-la o descarregar una actualizació de software, segons sigui el cas, s’interpretarà com un fet inequívoc que accepta les clàusules d’aquesta llicència. si no les accepta, no pot utilitzar aquesta aplicació ni descarregar les seves actualizacions.

1. General

(a) Atlantis IT, S.L.U. és el propietari de l’aplicació mòbil denominada Atlantis CAR (en endavant, “l’aplicació”), amb N.I.F. B66212630. Atlantis IT, S.L.U. li concedeix (no ven) una llicència per l’ús d’aquest programari (l’aplicació) que pot ser actualitzat o substituït per funcions millorades.

(b) Atlantis IT pot, en el seu criteri, desenvolupar futures actualitzacions d’aquesta aplicació. En cas que n’hi hagi, pot ser que no s’incloguin necessàriament totes las funcions ja existents, ni que aquestes siguin idèntiques per tot tipus de dispositius smartphone o tauletes.

2. Condicions d’ús de l’App Mòbil

Les condicions que regulen l’ús de l’aplicació s’estructuren en els següents punts:

2.1 Descàrrega i instal·lació de l’aplicació

La descàrrega i instal·lació de l’aplicació mòbil requereix d’un telèfon intel·ligent compatible i accés a internet (subjecte a tarifació per cadascun dels proveïdors de telefonia i comunicacions). Per disposar completament de les funcionalitats de la App, una vegada instal·lada en el dispositiu mòbil, s’haurà de sincronitzar amb el dispositiu físic, d’Atlantis CAR, que estigui instal·lat en el vehicle de l’usuari. No serà necessari que es doni d’ alta dins de l’aplicació per poder instal·lar-la.

2.2 Registre a l’aplicació

Es podrà registrar amb un àlies i una contrasenya que no ha d’identificar-lo necessàriament amb la seva identitat física real.

2.3 Ús de l’aplicació: permisos i restriccions

(a) D’acord amb les condicions d’aquesta Llicència, se li concedeix una llicència d’ús limitada i no exclusiva. La present Llicència no li concedeix cap dret d’ús de les interfícies propietat d’Atlantis IT, així com cap dret de propietat intel·lectual respecte al disseny, desenvolupament, fabricació, concessió de llicències o distribució de dispositius.

(b) La llicència d’ús li concedeix la possibilitat de descarregar qualsevol actualització i restauració d’aquesta aplicació desenvolupades per Atlantis IT. Al descarregar una actualització podria perdre l’històric de comunicacions/notificacions/alertes amb el seu dispositiu localitzador GPS, restablint-se els valors per defecte de les configuracions.

(c) No està permès descompilar, desensamblar o intentar obtenir el codi font, desxifrar, modificar o crear treballs derivats d’aquesta App o de qualsevol servei proporcionat per aquesta ni cap de les seves parts.

(d) Vostè necessita una combinació única de nom d’usuari i contrasenya -coneguda com ID d’Atlantis IT- per poder utilitzar aquesta App. El ID d’Atlantis IT també és necessari per accedir a actualitzacions i a determinades funcions.

(e) Moltes funcions i serveis d’aquesta App transmeten i reben dades i podrien implicar càrrecs en el seu pla de dades, en aquest cas vostè se’n farà càrrec. El sistema operatiu del dispositiu mòbil li permet gestionar quines aplicacions tenen autorització per utilitzar dades mòbils i veure una estimació de la quantitat de dades que consumeixen en la secció “Dades mòbils” de Configuració. Per obtenir més informació, consulti el Manual de l’usuari del seu dispositiu Smartphone/tauleta.

(f) Si selecciona la opció per permetre l’actualització automàtica d’aplicacions, el seu dispositiu Smartphone/tauleta buscarà periòdicament actualitzacions d’aquesta App i, si n’hi ha, les descarregarà i instal·larà automàticament, o l’avisarà perquè vostè ho autoritzi, això dependrà de la configuració del seu dispositiu SmartPhone/tauleta.

2.4 Preus i Tarifes

Atlantis IT es reserva el dret a que determinades funcionalitats de l’aplicació sean de pago. El sistema previsto de pago es por medio de compra de créditos. Las acciones o funciones que tengan asociado el cobro por uso de créditos tendrá como consecuencia el descuento del número de los créditos que hayan sido utilizados.

2.5 Suspensió

Donarà lloc a la suspensió de l’usuari l’ús indegut, inapropiat o incorrecte de l’aplicació. El falsejament de les dades podria donar lloc al bloqueig temporal o definitiu de l’ús de l’aplicació temporal o definitivament. El robatori del terminal o dispositiu no impedirà que pugui utilitzar-se les funcionalitats de l’aplicació en un altre dispositiu.

2.6 Localització

L’aplicació identifica la localització en la qual es troba el seu telèfon mòbil i li brinda la possibilitat d’aparellar l’aplicació mòbil amb el dispositiu Atlantis CAR instal·lat en el seu vehicle. Aquesta funcionalitat li permetrà tenir localitzat en tot moment el seu vehicle mitjançant introducció, en l’apartat “Registrar dispositiu,” el número IMEI del producte Atlantis CAR, que haurà de validar de manera expressa.

2.7 Actualització i modificació de les condicions d’ús

Atlantis IT es reserva la possibilitat de revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment. La persona usuària dels productes i serveis oferts per Atlantis IT està subjecta a les polítiques i condicions vigents en el moment en el qual utilitzi el servei, excepte decisió en contra per organisme competent.

3. Transmissió

Vostè no està autoritzat a llogar, arrendar, prestar, vendre, redistribuir ni sublicenciar aquesta App. No obstant això, pot transferir els seus drets continguts en aquesta Llicència de manera permanent i una sola vegada sempre que: (a) transmeti el seu dispositiu Telèfon intel·ligent/tauleta i la totalitat del Programari i (b) la part receptora llegeixi i accepti les condicions d’aquesta Llicència.

4. Utilització d’informació no personal de l’usuari

(a) Dades de diagnòstic i ús. Si opta per participar en l’obtenció de dades de diagnòstic i ús, vostè accepta que Atlantis IT i les seves filials i representants puguin recopilar, mantenir, processar i utilitzar informació diagnòstica, tècnica, d’ús i un altre tipus d’informació relacionada (“Dades de diagnòstic i ús”), inclosos (amb caràcter no limitatiu) els identificadors únics del sistema o del hardware i informació sobre el seu dispositiu Telèfon intel·ligent/tauleta, ordinador, sistema, aplicacions i perifèrics, que es recopila periòdicament per a proporcionar i millorar els productes i serveis de Atlantis IT, facilitar les actualitzacions de programari, el suport per a productes i altres serveis que li puguem subministrar (si n’hi hagués) respecte a aquesta App, i per a verificar el compliment de les condicions d’aquesta Llicència. Atlantis IT podrà utilitzar aquesta informació, sempre que s’obtingui de manera anònima i d’una manera que no l’identifiqui a vostè personalment amb els fins descrits anteriorment. Si vostè accedeix a això, i té activat l’ajust Localització, també podria enviar-se la ubicació del seu dispositiu per a ajudar a Atlantis IT a analitzar problemes de rendiment de xarxes sense fils o de telefonia mòbil (per exemple, la potència o feblesa del senyal de telefonia mòbil en un lloc determinat). Amb la finalitat de permetre als socis de Atlantis IT, a desenvolupadors de tercers i a proveïdors de contingut millorar el seu programari, hardware, cursos, materials i serveis dissenyats per al seu ús amb productes de Atlantis IT, Atlantis IT també podrà proporcionar a aquestes parts un subconjunt de dades de diagnòstic i ús rellevants per al programari, hardware, cursos, materials o serveis d’aquestes parts, sempre que les dades de diagnòstic i ús no ho identifiquin a vostè personalment.

(b) Publicitat basada en les dades de geolocalització. Atlantis IT i els seus socis, llicenciataris i desenvolupadors de tercers poden proporcionar a través del seu dispositiu Telèfon intel·ligent/tauleta uns certs serveis basats en informació de localització geogràfica. Per a oferir i millorar aquests serveis, on estiguin disponibles, és possible que Atlantis IT i els seus socis, llicenciataris i desenvolupadors de tercers hagin de transmetre, recopilar, mantenir, processar i usar les seves dades de localització, inclosa la ubicació geogràfica en temps real del seu dispositiu Telèfon intel·ligent/tauleta, informació sobre la velocitat de desplaçament en carretera, les consultes de cerca de localitzacions i els llocs des dels quals compra i utilitza les aplicacions. La recopilació de les dades i les consultes de localització per part de Atlantis IT es realitzen de tal forma que els usuaris no s’identifiquen personalment; aquestes dades podran ser usats per Atlantis IT i els seus socis, llicenciataris i desenvolupadors de tercers per a proporcionar i millorar els productes i serveis basats en la ubicació.

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment des de l’ajust Localització del Dispositiu Telèfon intel·ligent/tauleta, ja sigui desactivant l’opció general de Localització o bé desactivant els ajustos de localització corresponents a cadascun dels elements del seu dispositiu Telèfon intel·ligent/tauleta basats en serveis d’ubicació.

(c) Publicitat personalitzada per a l’usuari. Atlantis IT pot proporcionar-li publicitat mòbil basada en els seus interessos. La publicitat basada en interessos és publicitat que es dirigeix a vostè en funció de l’ús que faci de l’aplicació. Les nostres pràctiques de publicitat també inclouen la creació i l’ús de segments de públic objectiu. Dins de l’aplicació té l’opció de limitar l’ús de la informació per a publicitat basada en interessos i optar per no rebre-la en qualsevol moment. Si no desitja rebre en el seu dispositiu Telèfon intel·ligent/tauleta publicitat relacionada amb els seus interessos, pot anul·lar aquesta opció des de l’ajust “Limitar seguiment d’anuncis” del seu dispositiu Telèfon intel·ligent/tauleta. Si ho fa, continuarà rebent la mateixa quantitat de publicitat mòbil, però al no estar basada en els seus interessos personals, és possible que no li resulti tan interessant. No obstant això, podrà continuar veient publicitat relacionada amb el contingut d’una pàgina web, d’una aplicació o d’una altra informació de caràcter no personal.

5. Serveis i materials de tercers

(a) El Programari permet l’accés a Mapes, així com a altres serveis i llocs web de Atlantis IT i d’altres empreses (col·lectiva i individualment, els “Serveis “). És possible que aquests Serveis no estiguin disponibles en tots els idiomes ni en tots els països. L’ús d’aquests Serveis requereix accés a Internet i pot requerir un ANEU d’Atlantis IT i que vostè accepti condicions addicionals, a més pot estar subjecte a altres càrrecs. La utilització d’aquest programari juntament amb un ANEU d’Atlantis IT o un altre Servei d’Atlantis IT s’interpretarà com un fet inequívoc de la seva acceptació de les condicions aplicables a aquest Servei.

6. Expiració de la Llicència

Aquesta Llicència romandrà en vigor fins que sigui revocada o resolta. Els drets que li confereix aquesta Llicència expiraran o perdran la seva vigència de manera automàtica sense el previ avís d’Atlantis IT si incompleix qualsevol de les condicions de la present Llicència. Quan aquesta deixi d’estar en vigor, haurà de deixar d’utilitzar el Programari Telèfon intel·ligent/tauleta. Els apartats 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 12 de la present Llicència sobreviuran a l’expiració de la Llicència.  

7. Exclusió de garanties

7.1. Si vostè és un consumidor particular (una persona que utilitza aquesta App fora del seu ofici, negoci o professió), és possible que disposi de regulacions legals al seu país de residència que puguin impedir que les següents limitacions li siguin aplicables, i en aquest cas no seran aplicable per a vostè. Per a obtenir més informació sobre els seus drets, no dubti a posar-se en contacte amb l’organisme d’atenció al consumidor de la seva zona. 

7.2. Vostè reconeix i accepta de manera expressa que, en la mesura en què ho permeti la llei vigent, l’ús d’aquesta App i dels serveis realitzats aquesta, es realitza al seu sencer risc, i que vostè assumeix totalment el risc relatiu a la qualitat satisfactòria, el rendiment, l’exactitud i l’esforç.

7.3. Dins dels límits permesos per la legislació vigent, aquesta App i els Serveis se subministren “tal com es presenten” i “segons disponibilitat”, amb tots els seus possibles defectes i sense garanties de cap mena, i Atlantis IT i els llicenciadors de Atlantis IT (denominats de manera conjunta “Atlantis IT”) exclouen totes les garanties i condicions relatives aquesta App i als Serveis , ja siguin expresses, implícites o legals, incloses, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, les garanties i/o condicions de comerciabilitat, de qualitat satisfactòria, d’idoneïtat per a un fi determinat, d’exactitud, de gaudi i de no infracció de drets de tercers. 

7.4. Atlantis IT no garanteix, sense perjudici de l’ús i gaudi que vostè faci d’aquesta App i dels Serveis, que les funcions contingudes satisfacin les seves necessitats, ni que funcionin ininterrompudament o sense errors, ni que tots els serveis continuïn estant disponibles, ni que els defectes siguin corregits, ni que sigui compatible o funcioni amb qualsevol programari, aplicació o servei de tercers. La instal·lació d’aquesta App pot afectar la disponibilitat i funcionalitat del programari, les aplicacions o els serveis de tercers, així com als productes i serveis d’Atlantis IT.

7.5. Vostè reconeix a més que aquesta App i els serveis no estan destinats ni són adequats per a ser utilitzats en situacions o entorns en els quals fallades, retards, errors o imprecisions en el contingut, les dades o la informació proporcionats poguessin comportar mort, danys personals, lesions físiques greus, o danys importants al medi ambient, inclosos, a títol enunciatiu i no limitatiu, activitats de plantes nuclears, navegació aèria, sistemes de comunicació, màquines per al control del trànsit aeri, instal·lacions hospitalàries o equips armamentístics. 

7.6. Cap informació o assessorament escrit o verbal facilitats per Atlantis IT o per un representant autoritzat d’Atlantis IT constituiran cap garantia. En el cas que l’App o els Serveis resultessin ser defectuosos, vostè assumirà el cost íntegre de tots els serveis, reparacions i correccions necessaris. Tenint en compte que la normativa vigent no permet en alguns països l’exclusió de garanties implícites o limitacions als drets legalment previstos del consumidor, l’exclusió i les limitacions anteriors poden no ser aplicable en el seu cas.

8. Límit de responsabilitat

Atlantis IT, les seves filials, agents o directors no seran responsables en cap cas, dins dels límits legals aplicables, dels danys personals o del lucre cessant o mal emergent, ni dels danys especials, directes o indirectes, inclosos, a títol enunciatiu i no limitatiu, els danys per lucre cessant, pel danys o la pèrdua de dades, per la impossibilitat de transmetre o rebre dades (inclosos, a títol enunciatiu i no limitatiu, els materials, tasques i instruccions de cursos), o per la interrupció de l’activitat empresarial, o bé de qualsevol altra mena de danys o pèrdues comercials, resultants o relacionats amb l’ús o el mal ús d’aquesta App i dels Serveis, així com de qualsevol programari o aplicació de tercers que s’utilitzin juntament amb aquesta App o els serveis , com vulgui que hagi estat causat i independentment de la teoria de la responsabilitat civil (responsabilitat contractual o extracontractual, o altres) i fins i tot si s’ha informat a Atlantis IT de la possibilitat de tals danys. Alguns països no permeten l’exclusió o limitació de la responsabilitat per danys personals, del lucre cessant o mal emergent, directe o indirecte, per la qual cosa pot ser que aquesta limitació no sigui aplicable en el seu cas. La responsabilitat total d’Atlantis IT per danys i perjudicis (diferents dels exigits per la llei vigent en els casos en els quals els danys personals estiguin relacionats) no excedirà, en cap cas, de la quantitat de dos-cents cinquanta dòlars estatunidencs (250 USD). Les limitacions anteriorment esmentades seran vigents fins i tot si la citada reparació incompleix el seu objectiu essencial.

9. Fur, llei aplicable i independència de les estipulacions.

Aquesta Llicència es regirà i interpretarà segons les lleis espanyoles, amb l’exclusió dels seus principis de conflicte de dret i qualsevol possible litigi serà conegut pels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Si, per qualsevol raó, un tribunal competent declarés no exigible o ineficaç qualsevol disposició de la present Llicència o de part d’aquesta, la resta de la present Llicència conservarà plena vigència i efecte.

10. Contracte íntegre; idioma aplicable

La present Llicència constitueix l’acord complet entre vostè i Atlantis IT respecte a aquesta App i substitueix a tots els acords anteriors o actuals relatius al seu objecte. La present Llicència únicament podrà ser modificada mitjançant acord escrit signat per Atlantis IT. Les traduccions d’aquesta Llicència s’atorguen amb la finalitat de satisfer les demandes dels usuaris locals i, en el cas que sorgís algun conflicte entre la versió en llengua catalana i qualsevol de les versions en la resta d’idiomes, prevaldrà sempre la primera, en la mesura en la qual no s’oposi a la legislació local de la seva jurisdicció.

11. Reconeixements de tercers

Algunes parts d’aquesta App utilitzen o inclouen programari de tercers i altres materials subjectes a drets d’autor. Els reconeixements, condicions de llicència i limitacions de responsabilitat corresponents a aquest material estan continguts en la documentació electrònica del seu Telèfon intel·ligent/tauleta, i l’ús que vostè faci d’aquests materials està subjecte a les seves corresponents condicions.

B. Avisos

Per a la comunicació amb el seu localitzador GPS instal·lat en el seu vehicle, aquesta App envia i rep SMS a càrrec de la SIM d’aquest dispositiu (Telèfon intel·ligent/Tauleta) o de la SIM del localitzador del seu vehicle.

 

Desplaça cap amunt
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad